PODROBNÝ CENNÍK

Určené pre Cena v EUR Dĺžka spotu Obdobie Poznámka
Malé a stredné podniky s jednou pobočkou
(fyzické osoby, živnostníci, malé firmy, atď.)
49 / 69 / 79 5 / 10 / 15 sec 1 mesiac – Jednoduchá grafika
– Zmena spotu možná 1x za mesiac
Veľké podniky s viacerými pobočkami
(automobilky, obchodné reťazce, nadnárodné korporácie, atď.)
150 / 280 15 / 30 sec 1 mesiac – Profesionálna grafika
– Zmena spotu možná 5x za mesiac
– Osobitné podmienky
Trojdňové vysielanie
(svadby, plesy, produkty v akcii, atď.)
35 15 sec 3 dni – Jednoduchá grafika
– Zmena spotu možná 1x predplatené obdobie
Politické spoty 250 15 sec 1 mesiac – Jednoduchá grafika
– Zmena spotu možná 1x za mesiac