ODKÚPIME VAŠU REKLAMNÚ VIAZANOSŤ

Ak máte uzavretú zmluvu s iným poskytovateľom reklamy, ponúkame Vám možnosť prestúpiť k nám. Dostanete od nás na dobu zostávajúcej doby viazanosti u predchádzajúceho poskytovateľa, reklamu zdarma!

 

Stačí, ak sa pri objednávke preukážete zmluvou o viazanosti reklamy, kde je definovaná Vaša viazanosť a Vaše meno.